Pokroky naich děti

Pedagogika Montessori a pokroky našich dětí

 

Pedagogika Montessori je uznávaná jako metoda, při které jsou nejdůležitější dítě a jeho individualita. Marie Montessori věřila, že každé dítě je tvůrcem sebe sama.

V pedagogice Montessori se nepoužívá porovnávání podle obvyklých pravidel. Místo toho se děti vzdělávají volně, bez nátlaku a kritiky.

Každé dítě je osobnost. Pro každé dítě je dospívání hrdinský čin. Proto je každý výsledek v procesu dospíváni a vzdělávání pro dítě velkým úspěchem. Potěšme se spolu úspěchy některých z našich dětí: 

 

Sebastian – 3 roky

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Ví, která čísla jsou lichá a která sudá

 • Umí přečíst své jméno. Pozná skoro všechna písmenka

 • Zvládá poskládat binomickou krychli

 • Naučil se dělat speciální cvik – hluk „pracujícího motoru“ pro výslovnost R a Ř

 

David – 3 roky 

 • Zvládá poskládat binomickou krychli

 • Hezky a velmi důkladně roluje kobereček

 • Pozná písmenko, kterým začíná jeho jméno

 • Zná a má rád anglické písničky, básničky a pohádky

 • Začal rozlišovat co je nejmenší a co největší

 • Rád cvičí jógu

 

Míša – 4 roky

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Ví, která čísla jsou lichá a která sudá

 • Umí přečíst své jméno

 • Zvládá stříhání

 • Naučil se bez chyb třídit geometrická tělesa, ví, které těleso se kutálí, které stojí a které těleso stojí a kutálí se

 

Viki – 4 roky

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Ví, která čísla jsou lichá a která sudá

 • Zná části stromu

 • Ví, která zvířata jsou domácí a která jsou divoká, a dokonce ví, která zvířata žijí v Africe

 

Thea – 3 roky

 • Dobře rozlišuje pojmy „nejmenší“ a „největší“

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Rozpoznává geometrické tvary, ví, které těleso se kutálí, které stojí a které těleso stojí a kutálí se

 

Franta - 3 roky

 • Naučil se samostatně si vybírat vlastní aktivity

 • Naučil se samostatně chodit po schodech nahoru i dolu

 • Přitahuje ho kreslení

 • Dobře třídí předměty

 

Nikolas - 3 roky

 • Naučil se být samostatným

 • Naučil se účastnit se společných aktivit

 • Naučil se jíst bez pomoci dospělých

 

Polina – 4 roky

 • Naučil se účastnit se společných aktivit

 • Zlepšila svoji češtinu

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Dobře rozlišuje pojmy „nejmenší“ a „největší“

 • S nesmírnou fantazií maluje

 

Lyra - 3 roky

 • Naučila se být samostatnou

 • Naučila se účastnit se společných aktivit

 • Zlepšila svou češtinu

 • Počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 

Káťa- 3 roky

 • Třídí domácí zvířata, divoká zvířata, ptáky a mořská zvířata

 • Naučila se samostatně si vybírat vlastní aktivity

 • Naučila se uklízet pomůcky po svých aktivitách

 • S nesmírnou fantazií maluje

 

Danylo – 6 let

 • Má rád anglické písničky a básničky

 • Je báječný pozorovatel, pozorování používá při učení

 • Umí napsat své jméno

 • Umí číst, počítá s pochopením (chápe souvislost kvantity a symbolu)

 • Ví, která čísla jsou lichá a která sudá

 • Chápe tvorbu čísla

 • Rozpoznává geometrické tvary, ví, které těleso se kutálí, které stojí a které těleso stojí a kutálí se

 

Klárka – 4 roky

 • Za 9 měsíců se naučila počítat do 10 (bez chyb určuje nejen číslo, ale zná i jeho význam)

 • Naučila se mluvit s jistotou a nahlas

 • Báječně zpívá pro radost

 • Je báječný pozorovatel, pozorování používá při učení

 

Sofia – 3 roky

 • Za 12 měsíců se naučila být samostatnou

 • Pozná písmenko, kterým začíná její jméno

 • Zná a má ráda anglické písničky a básničky

 • Umí počítat do 10, zná i čísla od 1 do 10

 • Ráda cvičí jógu

 

Djordjie – 3,8 roků

 • Za 7 měsíců se naučil bez chyb třídit geometrická tělesa, pozná, které těleso se kutálí, které stojí, které těleso stojí a kutálí se

 • Určuje nejen číslo, ale zná i jeho význam (od 1 do 7)

 

Richard – 6 let

 • Za 8 měsíců se  naučil účastnit společných aktivit

 • S nesmírnou fantazií dělá aplikace

 • Rád dělá origami

 • Pozná písmenko, kterým začíná jeho jméno

 • Rád pečuje o rostliny

 • Má rád vaření

 

Egor – 4,5 roku

 • Za 11 měsíců se naučil používat hodně nových slov

 • Moc dobře třídí předměty

 • Rád hraje jazykové hry

 • Má rád lepení, modelování a práci s hlínou

 • Určuje číslo a jeho početní charakteristiku (od 1 do 10)

Arkadij - 4,5 roku

 • Za 12 měsíců se  naučil starat se o sebe a pomáhat mladším

 • Umí počítat do 10, na desítky do 100, na stovky do 1000

 • Pozná co je více a co je méně

 • Bez chyb rozpoznává geometrické tvary

 • Zná a má rád anglické písničky a básničky

 • Umí napsat své jméno

 • Umí číst

 

Tamara – 6 let

 • Za 10 měsíců se naučila starat se o sebe a pomáhat mladším

 • Ráda se účastní společných aktivit

 • Naučila se zpívat nahlas

 •  Ráda tvoří: modeluje, dělá aplikace, maluje

 • Umí počítat do 10, na desítky do 100, na stovky do 1000

 • Umí skládat a odčítat čísla od 1 do 10

 • Umí psát čísla

 • Umí napsat své jméno

 • Umí číst

 • Dělá velké pokroky v tenisu 

 

 

Na první prohlidku našeho centra zveme rodiče vždy na dobu 17:00 a 18:00 hod., každy všedny den.             V připadě zajmu o dochazku vašeho dítěte do centra můžete přijít s dětmi  na pravidelný dopolední program - kruh (9:50-11:00), kde je třeba dodržovat určitá pravidla: 1) pokud se dítě do kruhu nezapojí, zapojíse rodič;   2) rodič by neměl zasahovat do procesu ani v připadě výchovneho problému s vlastním dítětem.

Hledáme asistenta pedagoga pro tvůrčí centrum v montessori prostředí . Požadujeme: spolehlivost, kreativitu, klidný přistup k dětem. Práce v malém kolektivu. Vzdělání : středoškolské s maturitou, student vysoké školy, vysokoškolské. Vzdělaní v oboru: předškolní pedagogika, speciální pedagogika, zdravotní sestra. Nastup od 15.1.2018. Úvazek částečný. Prosím o zasláni životopisu. Odpovím všem.

 

 

Kontakt

Child of the planet Praha 7-Bubeneč, Jana Zajíce 21 Telefon: +420 603 758 628
childoftheplanet1@yahoo.com