FILOSOFIE A CÍLE

V centru «Child of the Planet» věříme, že specifická atmosféra poskytne vašemu dítěti dostatek volnosti pro rozvoj, růst a poznávání různých sfér života a osvojování si praktických návyků.

Snažíme se maximálně využít a rozvíjet potenciál každého dítěte.

Děti mají možnost se volně vzdělávat a vyvíjet v bezpečném a přívětivém prostředí. Pozorujeme ho a podporujeme v hledání vlastní cesty k poznání a pochopení světa.

Připravený prostor odpovídá potřebám a fyzickému a emocionálnímu stavu dítěte předškolního věku.

Hlavním jazykem v centru je čeština, vedlejšími jazyky jsou angličtina a ruština.

PŘIJETÍ DÍTĚTE DO CENTRA

Přijímáme děti od 3 do 7 let. Podmínkou pro přijetí dítěte je určitá míra samostatnosti a schopnost setrvat v jiném prostředí po zvolený čas bez rodinného příslušníka. Také dobrý zdravotní stav.

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Při zápisu dítěte je třeba uhradit registrační poplatek 3.000,-Kč, poté bude dítě považováno za přijaté. Tento poplatek je vratný. Podmínkou pro vrácení poplatku je minimálně roční docházka dítěte, a včasné (3 měsíce dopředu) upozornění na ukončení docházky. Při splnění těchto podmínek odečteme tento poplatek z finální platby.

Do centra se lze hlásit i v průběhu školního roku.

CENY A ÚHRADA ŠKOLNÉHO

Při zápisu si můžete zvolit vhodný tarif a způsob plateb za vzdělání vašeho dítěte. Platit lze v hotovosti, nebo bezhotovostním převodem (bezhotovostní platba vítána). Přehled jednotlivých cenových pásem (tarifů) naleznete v dokumentu «Ceník». Během roku můžete samozřejmě plán návštěv dítěte v centru změnit, tato změna by měla být provedena nejlépe k prvnímu dni daného kalendářního měsíce.

Úhrada školného probíhá vždy do 5. dne měsíce, kdy bude dítě navštěvovat centrum. Pokud do 5. dne školné nebude uhrazeno, budeme počítat hodinovou sazbu (150,-Kč/hod), nebude-li Zpoždění platby ze závažného důvodu nám, prosím, co nejrychleji sdělte.

POZDNÍ VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE

Pokud nestihnete vyzvednout dítě před uzavřením centra (do 18:00), kontaktujte nás, nebo upozorněte hned ráno personál. Za každou půl hodinu navíc účtujeme 250,-Kč, pokud není s administrativou centra dohodnuto jinak.

 

Prihlaska NEW 2011.pdf (962,7 kB)

TADY NAJDETE BASNIČKY KTERÝ JIŽ UMÍME:

Basnicky.pdf (135,6 kB)

Basnicky AJ.pdf (74,6 kB)

Vanoce 2011 1 dil.pdf (219,1 kB)

Vanoce 2011 2 dil.pdf (234,6 kB)

Vanoce 2011 3 dil.pdf (187 kB)

Basnicky NOVE.pdf (52 kB)

 

 

 

 

 

 

Na první prohlidku našeho centra zveme rodiče vždy na dobu 17:00 a 18:00 hod., každy všedny den.             V připadě zajmu o dochazku vašeho dítěte do centra můžete přijít s dětmi  na pravidelný dopolední program - kruh (9:50-11:00), kde je třeba dodržovat určitá pravidla: 1) pokud se dítě do kruhu nezapojí, zapojíse rodič;   2) rodič by neměl zasahovat do procesu ani v připadě výchovneho problému s vlastním dítětem.

Hledáme asistenta pedagoga pro tvůrčí centrum v montessori prostředí . Požadujeme: spolehlivost, kreativitu, klidný přistup k dětem. Práce v malém kolektivu. Vzdělání : středoškolské s maturitou, student vysoké školy, vysokoškolské. Vzdělaní v oboru: předškolní pedagogika, speciální pedagogika, zdravotní sestra. Nastup od 15.1.2018. Úvazek částečný. Prosím o zasláni životopisu. Odpovím všem.

 

 

Kontakt

Child of the planet Praha 7-Bubeneč, Jana Zajíce 21 Telefon: +420 603 758 628
childoftheplanet1@yahoo.com